Zasady pracy serwera

Powrót do strony głównej
Komunikacja z stacjami roboczymi


Wiadomości w tym rozdziale przeznaczone są dla administratorów systemu.

Komunikacja z stacjami roboczymi odbywa się poprzez:

  • system plików (używając udziału mk udostępnionego na serwerze – ścieżki plików serwermk)
  • protokół TCP/IP (opcjonalnie w przypadku trybu SQL)

Należy się upewnić, iż serwer udostępnia udział „mk” wybranym użytkownikom. Udział ten powinien mieć prawa dostępu zarówno do odczytu jak i do zapisu. Podczas instalacji oraz naprawy serwera udział zostaje domyślnie udostępniony.

Stany serwera


Serwer programu może przebywać w jednym z poniżej wymienionych stanów:


Pierwszy start programu Mała Księgowość