Zestawienie należności

Powrót do strony głównej
Zestawienie należności


Okno to służy do przeglądania należności wszystkich klientów. W oknie tym wyświetlone są dane kontrahenta, suma kwot do zapłaty, kwota dotychczasowych zapłat i kwota jaka pozostała do zapłaty.


Jak zarządzać oknem zestawienia należności?


wydruk zestawienia należności.

Funkcja ta umożliwia wydrukowanie zestawienia należności ustawionego filtru.


ustawienie filtru.

Ustawienie filtru pozwala na wybranie przedziału kwotowego jaki ma być pokazany w kwocie pozostało do zapłaty. Należy podać od jakiej kwoty i do jakiej kwoty pokazywać należności jakie pozostały do zapłaty.


wyszukiwanie kontrahenta

Pole to służy do wyszukiwania należności danego kontrahenta.