Zestawienie obrotów towarami

Powrót do strony głównej
Do czego służy okno zestawienia obrotów?


W oknie zestawienia obrotów możemy utworzyć raport obrotów dla danego kontrahenta, bądź dla konkretnej pozycji kartoteki towarów.

Jak zarządzać oknem zestawienia obrotów?


utworzenie raportu dla wybranego kontrahenta

Opcja ta służy do utworzenia nowego raportu. Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się okno w którym będzie można wybrać kontrahenta, dla którego chcemy utworzyć raport. Po wybraniu kontrahenta zostanie utworzony raport obrotów towarami, w których udział brał wybrany kontrahent. Dodatkowo po utworzeniu raportu można skorzystać z filtrów w celu dokładniejszego wyfiltrowania informacji.


utworzenie raportu dla wybranego towaru bądź usługi

Opcja ta służy do utworzenia nowego raportu. Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się okno w którym będzie można wybrać towar bądź usługę, dla której chcemy utworzyć raport. Po wybraniu odpowiedniego towaru bądź usługi zostanie wygenerowany raport uwzględniający wszystkie obroty danym towarem.


wydruk raportu.

Opcja ta służy do wydrukowania wygenerowanego raportu. Wydruk zostanie utworzony z zastosowaniem ustawionych filtrów.


ustawienie filtrów.

Dzięki zastosowaniu filtrów można wyświetlić i podsumować tylko i wyłącznie obroty dotyczące sprzedaży, tylko zakupów bądź nawet konkretnego dokumentu magazynowego. Dodatkowo możemy określić okres za który chcemy utworzyć raport.


wyszukiwanie pozycji.

Opcja to pozwala wyszukać konkretnego kontrahenta bądź konkretny towar wygenerowany w raporcie.