Zestawienie sprzedaży

Powrót do strony głównej
Do czego służy okno zestawienia sprzedaży?


W oknie zestawienia sprzedaży zostaje wygenerowany raport dotyczący sprzedaży. Obejmuje on między innymi podsumowanie sprzedaży w cenach netto oraz podsumowanie kosztów sprzedaży (orientacyjnych cen ważonych zakupu towaru). Na tej podstawie wyznaczony zostaje zysk pojedynczej transakcji oraz narzutu. Raport sprzedaży obejmuje także podsumowanie sprzedaży. Korzystając z filtrów można także utworzyć raport dla pojedynczego kontrahenta bądź pojedynczego towaru, bądź grupy towarowej.

Jak zarządzać oknem raportów zestawienia sprzedaży?
wydrukowanie raportu.


Opcja ta służy do wydrukowania utworzonego raportu według ustawionych filtrów. Po jej wybraniu pojawi się pytanie „Czy drukować wartości sprzedaży całkowitej?”. Wybranie „Tak” spowoduje umieszczenie na wydruku wartości dotyczących sprzedaży całkowitej, podczas gdy wybranie „Nie” spowoduje umieszczenie na wydruku wartości dotyczących sprzedaży jednostkowej.
ustawienie filtrów.

Dzięki zastosowaniu filtrów można wyświetlić i podsumować tylko i wyłącznie interesujące nas pozycje. Użycie filtrów zwiększa w dużym stopniu zastosowanie raportu.
wyszukiwanie pozycji.

Opcja to pozwala wyszukać konkretną fakturę kontrahenta bądź towar wygenerowany w raporcie.