Zestawienie towarów trudno zbywalnych

Powrót do strony głównej
Do czego służy okno raportu towarów trudno zbywalnych?


W oknie raportów trudno zbywalnych możemy utworzyć raport informujący nas które towary zalegają w magazynie najdłużej. Dodatkowo możemy określić poszczególne progi po których towar określany jest towarem trudno zbywalnym.

Jak zarządzać oknem raportów obrotów towarami?
tworzenie nowego raportu.

Po naciśnięciu tego przycisku zostanie utworzony nowy raport według podanych parametrów. Raport zostanie utworzony dla wybranego domyślnego magazynu.
wydrukowanie raportu.

Opcja ta służy do wydrukowania utworzonego raportu według ustawionych filtrów.
ustawienie filtrów.

Dzięki zastosowaniu filtrów można wyświetlić i podsumować tylko i wyłącznie interesujące nas pozycje. Można dla przykładu wyfiltrować towary które zalegają na magazynie ponad miesiąc bądź te towary dla których normalny okres zbywania został przekroczony. Użycie filtrów zwiększa w dużym stopniu zastosowanie raportu.
wyszukiwanie pozycji.

Opcja to pozwala wyszukać konkretny towar wygenerowany w raporcie.
zmiana domyślnego magazynu.

Opcja to pozwala zmienić domyślny magazyn.