Zestawienie zaległych abonamentów

Powrót do strony głównej
Do czego służy zestawienie zaległych abonamentów?W zestawieniu zaległych abonamentów widoczne są te abonamenty dla których faktury nie zostały jeszcze wystawione. Są one zaznaczone kolorem czerwonym. W zestawieniu tym dostępne są takie kolumny jak „Data ostatniej realizacji” oraz „Data kolejnej realizacji”.

Zestawienie to pomaga śledzić wystawianie faktur abonamentowych. Bezpośrednio z tego zestawienia można także przejść do realizacji wybranego abonamentu.