Zestawienie zaliczek

Powrót do strony głównej
Zestawienie zaliczek


Okno to służy do przeglądania zaliczek wprowadzonych do systemu w danym roku. W oknie tym wyświetlane są informacje o zaliczkach. Podawane są następujące informacje: nr zamówienia do którego wprowadzona jest zaliczka, data zaliczki i jej kwota.


Jak zarządzać oknem zestawienia zaliczek?


wydruk zestawienia zapłat.

Funkcja ta umożliwia wydrukowanie zestawienia zaliczek.