Zmiana domyślengo magazynu

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja domyślnego magazynu?


Opcja ta służy do zmiany magazynu, który domyślnie wykorzystywany jest w programie. Wybierając towary bądź usługi, które chcemy aby znalazły się na dokumencie lub fakturze dostępne będą jedynie towary bądź usługi pochodzące z domyślnego magazynu. W oknach, w których sytuacja taka ma miejsce, w tytule okna widnieje nazwa domyślnego magazynu np. „Kartoteka towarów [001 Magazyn podstawowy]”. Magazyn z którym domyślnie pracujemy można zmienić naciskając przycisk oznaczony etykietą „Magazyn”.


Podpowiedź:

Okno wyboru magazynu domyślnego można otworzyć w większości tych okien naciskając klawisz F9. Można to zrobić naciskając w oknie głównym przycisk
Przycisk zmien ewidencje programu Mała Księgowość
zmień domyślny magazyn. Można także zdefiniować własny skrót klawiszowy. Aby usprawnić sobie wybieranie magazynów można po otworzeniu okna poruszać się w przeglądarce klawiszami na klawiaturze: strzałka w górę, strzałka w dół, natomiast wybór można potwierdzić klawiszem ENTER.