Zmiana ewidencji

Powrót do strony głównej




Do czego służy opcja zmiany ewidencji?


Opcja ta służy do zmiany ewidencji. Pole wyboru służy do określenia nowej ewidencji, która jest akceptowana przy pomocy przycisku
Przycisk OK programu Mała Księgowość. Przycisk
Przycisk Anuluj programu Mała Księgowość nie powoduje żadnych zmian.

Zmiany ewidencji można dokonać także naciskając w oknie głównym przycisk
Przycisk zmienewidencje programu Mała Księgowość naciśnij jeśli chcesz zmienić domyślną ewidencję.