Eksportowanie dokumentów magazynowych

Powrót do strony głównej
Eksportowanie dokumentów do innych systemów informatycznychObecnie z programu można eksportować dokumenty magazynowe do księgowania do innych systemów informatycznych, bądź do innego komputera, na którym zainstalowany jest program.


Jak mogę eksportować dane z dokumentów magazynowych do innych komputerów?W celu wyeksportowania dokumentów magazynowych do innych komputerów należy:

 • Ustawić w danych firmy opcję eksportowania dokumentów magazynowych.
 • Po wystawieniu faktury , księgujemy ją nie wypełniając jednak żadnych danych dotyczących księgowości. Faktura taka zostaje zaznaczona jako zaksięgowana i umieszczona w oknie eksportowania dokumentów magazynowych.
 • Następnym krokiem jest wyeksportowanie przygotowanych dokumentów w oknie eksportowania dokumentów magazynowych i przesyłanie ich do innego systemu.

Procedura importowania dokumentów z innych programów została szczegółowo opisana w opisie okna importowaniu dokumentów.


Do jakich programów można eksportować dane dokumentów magazynowych?W obecnej chwili program może eksportować dokumenty magazynowe do księgowania do programu zainstalowanego na innym komputerze.

Eksportować można również dokumenty magazynowe do innych systemów informatycznych. Program udostępnia specjalny format eksportowania danych. System do którego eksportowane będą dane musi obsługiwać importowanie danych z programu.


Eksportowanie dokumentów magazynowychMożliwy jest eksport dokumentów magazynowych w postaci przeznaczonej do eksportowania. To znaczy wyeksportowane zostaną tylko dane istotne do zaksięgowania, numer dokumentu, data, wartość itp. Nie wyeksportowane zostaną natomiast wszystkie pozycje dokumentu.


Format eksportowanych danych INIPunkt ten przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników programu oraz dla programistów. W punkcie tym opisany zostanie format eksportowanego pliku z programu.

Format ten opisuje pliki o rozszerzeniu „ini”. Format importowania danych INI opiera się na strukturze pliki INI przedstawionej poniżej:importowany_plik = *definicja struktury pliku*{dokument}

dokument = *definicja pojedynczego dokumentu*identyfikator + {definicja}

identyfikator = „[” + {dowolny_znak_oprócz_znaku_zamknięcia_nawiasu_kwadratowego} + „]” + koniec_wiersza

definicja = zmienna + „=” + wartosc + koniec_wiersza

zmienna = {dowolny_znak_oprócz_znaku_rowności}

wartość = [wartość_liczbowa|wartość_tekstowa|data|wartość_logiczna]

wartość_liczbowa = 1{cyfra} + (.1{cyfra})

wartość_tekstowa = {dowolny_znak}

data = dzień + „/” + miesiąc + „/” + rok

dzień = cyfra + cyfra

miesiąc = cyfra + cyfra

rok = cyfra + cyfra + cyfra + cyfra


wartość_logiczna = [„tak”|„nie”]

koniec_wiersza = *chr(13) + chr(10)*Legenda:
() – opcja
a{}b – iteracja min. a wystąpień max. b
[ | ] – wybór
**– komentarz
= – przypisanie
+ – połączenie


Format eksportowanych danych dokumentów magazynowych z programuPoniżej dodatkowo dla pliku księgowego określone zostały możliwości wartości „zmienna”:

zmienna = [„TYP”|”KONTRAHENT”|”NUMER DOKUEMNTU”|”DATA”|”OPIS”|”UWAGI”|”REJESTR”|”KOLUMNA”|”NETTO-22″|”VAT-22″|”NETTO-12″|”VAT-12″|”NETTO-07″|”VAT-07″|”NETTO-03″|”VAT-03″|”NETTO-00″|”NETTO ZWOLNIONE”|”NETTO NIE PODLEGA”|”BEZ ODLICZEN”|”KWOTA”|”DATA OTRZYMANIA”|”DATA DOSTAWY”|”KONTRAHENT-NAZWA PELNA”|”KONTRAHENT-ULICA”|”KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC”|”KONTRAHENT-KOD POCZTOWY”|”KONTRAHENT-NIP”|”KONTRAHENT-NIP KOD”]

W przypadku eksportowania dokumentów magazynowych do księgowania struktura dokumentu jest następująca:

 • TYP – Typ dokumentu w przypadku importowania dokumentów księgowych do zmiennej tej powinien przypisana zostać wartość „Dokument magazynowy”.
 • KONTRAHENT – Nazwa skrócona kontrahenta.
 • KONTRAHENT-NAZWA PELNA – Nazwa pełna kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
 • KONTRAHENT-ULICA – Ulica adresu kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
 • KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC – Miejscowość adresu kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
 • KONTRAHENT-KOD POCZTOWY – Kod pocztowy kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
 • KONTRAHENT-NIP – NIP kontrahenta (bez kodu państwa). W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
 • KONTRAHENT-NIP KOD – Kod państwa z NIP-u kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.
 • NUMER DOKUEMNTU – numer dokumentu magazynowego np. „WZ 24/2004”.
 • SYMBOL DOKUMENTU – symbol dokumentu magazynowego z zbioru („WZ”|”KWZ”|”PZ”|”KPZ”).
 • DATA DOKUMENTU – data dokumentu magazynowego.
 • DATA DOSTAWY – data dostawy.
 • FAKTURA – „tak|nie”. „Tak” jeśli do dokumentu została wystawiona faktura, „nie” jeśli paragon lub inny dokument.
 • KOREKTA – Czy dokument jest dokumentem korygującym? (tak|nie).
 • NUMER FAKTURY – Numer faktury (bądź paragonu) wystawionego do dokumentu magazynowego.
 • DATA FAKTURY – Data faktury do dokumentu magazynowego.
 • NETTO-XX – Kwota netto stawki XX%.
 • VAT-XX – Kwota podatku stawki XX%.
 • NETTO-00 – Kwota netto stawki 0%.
 • NETTO ZWOLNIONE – Kwota netto zwolniona od podatku VAT.
 • NETTO NIE PODLEGA – Kwota netto niepodlegająca VAT.
 • ZAPŁACONO – Kwota wartości zapłaconej.
 • FORMA ZAPŁATY – forma płatności za fakturę.
 • TERMIN ZAPŁATY – termin zapłaty za fakturę.
 • NOTATKI – Dowolne notatki.
 • UWAGI – dowolne uwagi np zastosowany kurs walut.