Ewidencja przychodów

Powrót do strony głównej
Do czego służy ewidencja przychodów?


W tej opcji mamy możliwość oglądnięcia i wydruku Ewidencji Przychodów dla tak zwanych „ryczałtowców” za wybrany miesiąc roku podatkowego, oraz oglądnięcie i wydruk zestawienia Przychodów i podatku od przychodów ewidencjonowanych.W jaki sposób zarządzać ewidencją przychodów?


W górnej części okna mamy do wyboru przyciski miesięcy. Wybierając odpowiedni przycisk otrzymujemy zestawienie Ewidencji Przychodów wybranego miesiąca.

W dolnej części okna mamy do wyboru następujące przyciski:


podgląd zawartości dokumentu znajdującego się w Ewidencji Przychodów

Wyświetlona zostanie zawartość dokumentu wprowadzonego do Ewidencji Przychodów. Aby zakończyć tę opcję należy nacisnąć przycisk lub .


wydruk Ewidencji Przychodów dla wybranego miesiąca

Możemy wydrukować Ewidencji Przychodów dla wcześniej wybranego miesiąca na drukarce systemowej w dwóch możliwych układach.

Pod tym przyciskiem mamy mozliwość wyboru dwóch opcji:

Sumy do rozliczenia z Urzędem Skarbowym (SUMA 1)Zestawienie przychodów i podatku od przychodów ewidencjonowanych po uwzględnieniu odliczeń dla poszczególnych miesięcy – do rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

W oknie tym mamy możliwość oglądnięcia i wydruku Ewidencji Przychodów zawierającej przychody i podatek od przychodów ewidencjonowanych po uwzględnieniu odliczeń składek na ZUS od przychodu oraz składek na NFZ od podatku. Należy pamiętać, iż pokazane przychody w poszczególnych stawkach podatku oraz w poszczególnych okresach uwzględniają odliczenie składki na ZUS proporcjonalnie do udziału przychodu dla danej stawki ryczałtu do przychodu ogółem narastająco. Ryczałt razem uwzględnia zapłacone składki na NFZ (zapłacone od początku roku). Wszystkie wyliczenia są dokonywane w podziale na poszczególnych wspólników wg. ich udziałów. Naciśnięcie przycisku powoduje zamknięcie okna Sumy i powrót do edycji Ewidencji Przychodów, naciśnięcie przycisku powoduje wydruk danego zestawienia dotyczącego powyższych danych na drukarkę systemową.

Korzystanie z tego okna sumy zalecane jest przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym.

Aby kwoty podstawy opodatkowania i podatku nie były zaokrąglane, należy ustawić odpowiednią opcję w danych firmy.


Sumy orientacyjne (SUMA 2) Zestawienie przychodów i podatku od przychodów ewidencjonowanych po uwzględnieniu odliczeń dla poszczególnych miesięcy – sumy narastająco.

W oknie tym mamy możliwość oglądnięcia i wydruku Ewidencji Przychodów zawierającej przychody i podatek od przychodów ewidencjonowanych po uwzględnieniu odliczeń składek na ZUS od przychodu oraz składek na NFZ od podatku. Należy pamiętać, iż pokazane przychody w poszczególnych stawkach podatku oraz w poszczególnych okresach uwzględniają odliczenie składki na ZUS proporcjonalnie do udziału przychodu dla danej stawki ryczałtu do przychodu ogółem narastająco. Ryczałt razem uwzględnia zapłacone składki na NFZ (zapłacone od początku roku). Wszystkie wyliczenia są dokonywane w podziale na poszczególnych wspólników wg. ich udziałów. Naciśnięcie przycisku powoduje zamknięcie okna Sumy i powrót do edycji Ewidencji Przychodów, naciśnięcie przycisku powoduje wydruk danego zestawienia dotyczącego powyższych danych na drukarkę systemową.

Sumy narastające mogą być wykorzystane w celach orientacyjnych. Korzystanie z nich przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym nie jest zalecane.


Zmiana sposobu numeracji liczby porządkowej dokumentów w ewidencji przychodów

W opcji tej możemy zmienić sposób numeracji dokumentów. Rodzaje sposób numeracji liczby porządkowej dokumentów opisane są w dziale Zmiana sposobu numeracji liczby porządkowej dokumentów


Inwentaryzacja

W opcji tej możemy zmienić lub wprowadzić inwentaryzację początkową roku lub inwentaryzacje końcowe miesięcy lub roku. szerszy opis można znaleźć w dziale Inwentaryzacje


Wybór ewidencji, dla której mają być pokazywane zapisy.

Wybór ewidencji możliwy jest po wcześniejszym ustawieniu możliwości prowadzenia wielu ewidencji w danych firmy opisanych w dziale Dane Firmy.Wprowadzanie ewidencji opisane są w dziale Ewidencje.Jak można usunąć dokument z Ewidencji Przychodów?


W celu usunięcia dokumentu z Ewidencji Przychodów można skorzystać z funkcji storno, dzięki której to można logicznie usunąć pozycję z Ewidencji Przychodów bądź z funkcji usuń w celu fizycznego usunięcia dokumentu.


Uwaga!
Opcja ta dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma rozlicza się według Ewidencji Przychodów