Ewidencja VAT sprzedaży

Powrót do strony głównej
Ewidencja VAT sprzedaży


W tej opcji mamy możliwość oglądnięcia i wydruku rejestru VAT sprzedaży dla poszczególnych miesięcy. Standardowo przy wejściu rejestr ustawiony jest na obecny miesiąc księgowy (wyświetlane są dane dotyczące obecnego miesiąca księgowego.Jak posługiwać się ewidencją VAT sprzedaży?


podgląd zawartości dokumentu znajdującego się w rejestrach VAT

Wyświetlona zostanie zawartość dokumentu wprowadzonego do REJESTRU. Aby zakończyć tę opcję należy nacisnąć przycisk lub .


wydruk rejestrów

Możemy wydrukować Rejestr VAT sprzedaży wybraniu na drukarce systemowej w dwóch możliwych układach.


podsumowanie poszczególnych rejestrów wg założonego kryterium ustawienia filtrów

Otrzymujemy zestawienie podsumowań poszczególnych rejestrów wg wcześniej ustawionego kryterium w opcji FILTRY.

Przycisk powoduje powrót do wyświetlenia rejestrów VAT.

Przycisk powoduje wydruk podsumowań na drukarce systemowej

Przycisk powoduje powoduje utworzenie Dowodu Wewnętrznego do zaksięgowania nieodliczonego VAT.


Wybór ewidencji, dla której mają być pokazywane zapisy.

Wybór ewidencji możliwy jest po wcześniejszym ustawieniu możliwości prowadzenia wielu ewidencji w danych firmy opisanych w dziale Dane Firmy.Wprowadzanie ewidencji opisane są w dziale Ewidencje.
Jak można usunąć dokument z Ewidencji VAT sprzedaży?


W celu usunięcia pozycji z Ewidencji VAT sprzedaży można skorzystać z funkcji storno, dzięki której to można logicznie usunąć pozycję z Ewidencji VAT sprzedaży. Można także usunąć fizycznie wybrany dokument korzystając z funkcji usuń


Uwaga!
Opcja ta dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma jest w VAT.