Fiskalizacja sprzedaży

Powrót do strony głównej
Fiskalizacja sprzedaży


Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” współpracuje z drukarkami fiskalnymi umożliwiając fiskalizację wystawionych za pomocą programu paragonów.Pierwsze kroki


  1. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać, aby korzystać z drukarki fiskalnej jest zaznaczenie w parametrach modułu magazynowego w edycji danych firmy, iż chcemy fiskalizować wystawiane paragony.
  2. Następnym krokiem jest konfiguracja urządzenia fiskalnego oraz zaprogramowanie drukarki fiskalnej.
  3. Gdy drukarka będzie już skonfigurowana prawidłowo można przejść do fiskalizacji sprzedaży.Jak fiskalizuje się paragony?


Proces fiskalizacji paragonów podobny jest do fakturowania dokumentów magazynowych. Aby wystawić paragon należy najpierw wprowadzić dokument WZ z opcją „paragon”. Po zakończeniu wystawiania paragonu otworzy się okno, w którym można wybrać sposób zapłaty za paragon, oraz dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży.

Jeżeli zaistnieje konieczność wystawienia faktury na podstawie paragonu można to zrobić w oknie zestawienia dokumentów magazynowych podświetlając paragon, a następnie naciskając przycisk oznaczony etykieta „Fakturuj” można zainicjować wystawianie faktury na podstawie paragonu.


Konfiguracja urządzenia fiskalnego


Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” może obsługiwać najwyżej jedno urządzenie fiskalne w jednej chwili. Aby skonfigurować urządzenie fiskalne należy w menu „Administracja” odnaleźć podmenu „Urządzenia fiskalne”, a w nim „Ustawienia”.


W oknie ustawień urządzeń fiskalnych możemy wybrać model dostępnego urządzenia fiskalnego. Dostępne są tylko te modele, których biblioteki sterujące zostały zainstalowane podczas instalacji programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”. Jeżeli, model którego szukasz nie znajduje się na liście spróbuj zainstalować program ponownie wybierając stosowne biblioteki urządzeń fiskalnych. Wybierając model urządzenia fiskalnego automatycznie ujawni się jego producent oraz adres internetowy, pod którym można dowiedzieć się więcej informacji na temat urządzenia. Następnie należy wybrać rodzaj połączenia z drukarką fiskalną oraz określić prędkość przesyłu danych. W większości przypadków jest to port COM 1 lub COM 2 oraz prędkość 9600 BPS. Dane te muszą być zgodne z ustawieniami systemowymi portu. Po ustawieniu wszystkich parametrów sprawdzić połączenie komputera z urządzeniem fiskalnym korzystając z przycisku
.


Zapisanie opcji odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego etykietą
.


Programowanie drukarki fiskalnej


Programując drukarkę fiskalną możemy ustawić nagłówek, który będzie drukowany przez drukarkę fiskalną jak i także zaprogramować stawki PTU dla drukarki fiskalnej. Dostęp do obu opcji możliwy jest poprzez wybranie z menu „Administracja” podmenu „Urządzenia fiskalne”, a następnie „Programowanie”.


Jakie raporty można drukować wykorzystując drukarkę fiskalną?


Korzystając z drukarki fiskalnej można wydrukować raport dobowy, okresowy oraz raport kasjera (zmianowy). Raport dobowy musi być wykonany przed wykonywaniem krytycznych czynności takich jak programowanie stawek PTU. Dostęp do obu opcji możliwy jest poprzez wybranie z menu „Administracja” podmenu „Urządzenia fiskalne”.


Z jakimi drukarkami fiskalnymi współpracuje program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”?


Obecnie program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” współpracuje z następującymi drukarkami fiskalnymi:

  • Emar Duo Pro
  • Elzab Omega
  • Posnet Temo
  • Posnet Temo HS
  • Posnet Thermal
  • Optimus Vento/Vivo

Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” może także współpracować z drukarkami fiskalnymi korzystającymi z tych samych protokołów co wyżej wymienione drukarki.


Co zrobić w przypadku napotkania problemów?


W przypadku napotkania problemów należy sprawdzić czy drukarka fiskalna jest prawidłowo podłączona do komputera i czy w prawidłowy sposób odbywa się komunikacji z tym urządzeniem. W przypadku napotkania nieobsługiwanych błędów proszę także zajrzeć do instrukcji użytkownika drukarki w celu identyfikacji błędów. Jeżeli to zawiedzie prosimy skontaktować się z serwisantem bądź z producentem oprogramowania. Dodatkowo w takich przypadkach prosimy o włączenie opcji raportowania drukarki fiskalnej, a następnie o przesłanie pliku „Raporty/Urzadzenie fisklane.txt” do producenta oprogramowania.