Kasa

Powrót do strony głównej
Kasa


Opcja ta służy do wprowadzania dokumentów kasowych takich jak:

  • BO – Bilans Otwarcia.
  • KP – Kasa Przyjmie.
  • KW – Kasa Wypłaci.

W oknie tym rejestrować możemy wszystkie zmiany gotówkowe w firmie. W oknie będzie można także śledzić zmiany salda.

Dodatkowo dokumenty kasowe mogą być automatycznie wprowadzane podczas wprowadzania zapłaty jeżeli tylko w danych formy płatności zostanie zdefiniowana opcja tworzenia dokumentu kasowego.


Jak zarządzać oknem kasy?


wprowadzenie nowego dokumentu kasowego.

Opcja ta służy do wprowadzenia nowego dokumentu kasowego. W oknie wprowadzania należy podać:

Data datę dokumentu kasowego.

Godzina godzinę wprowadzenia dokumentu kasowego.

Symbol symbol dokumentu kasowego (BO, KP, KW).

Numer numer dokumentu kasowego. Przy wprowadzaniu tej wartości można skorzystać z przycisków „Pierwszy wolny” oraz „Kolejny wolny”, które pomogą wybrać odpowiedni numer dokumentu.

Miesiąc jeżeli zdecydujemy się na prowadzenie odrębnej numeracji dokumentów kasowych dla każdego miesiąca (możliwość skonfigurowania w parametrach modułu rozliczeniowego w danych firmy) należy również podać miesiąc dokumentu.

Kwota kwota wpłaty. Niezależnie czy jest to dokument KP czy KW kwota ta zawsze musi być kwotą dodatnią.

Zapłata za dokument w pole to można wpisać numer dokumentu powiązanego z daną wpłatą bądź wypłatą z kasy.

Kontrahent w pole to można wpisać opcjonalnie kontrahenta z którym powiązana jest dana wpłata bądź wypłata.

Opis dodatkowo można dodać opis operacji bądź nanieść dodatkowe uwagi.
edycja wprowadzonego dokumentu kasowego.

Funkcja ta umożliwia poprawienie danych wprowadzonych podczas wprowadzania dokumentu kasowego.


wizytówka kontrahenta.

Opcja ta umożliwia podglądnięcie wizytówki kontrahenta. Na wizytówce umieszczone są wszystkie dane kontaktowe kontrahenta.


wydrukowanie raportu kasowego.

Opcja ta umożliwia wydrukowanie raportu kasowego.


wydrukowanie dokumentu kasowego.

Opcja ta umożliwia wydrukowanie podświetlonego dokumentu kasowego KP bądź KW.


ustawienie filtru dla zestawienia.

Ustawienie filtru pozwoli wybrać między innymi zakres dat. Umożliwi to analizę i wydrukowanie raportu kasowego obejmującego dowolny okres czasu: dzień, tydzień, miesiąc bądź dowolny inny wskazany okres czasu.


usunięcie dokumentu kasowego.

Funkcja ta powoduje usunięcie wprowadzonego dokumentu kasowego i umożliwienie ponownego wykorzystania numeru usuwanego dokumentu kasowego. Usunięcie dokumentu kasowego nie powoduje usunięcia ani dokumentu powiązanego z tym dokumentem ani zmiany wartości zapłaconej za dokument.