Księgowanie dokumentów magazynowych

Powrót do strony głównej
Księgowanie dokumentów magazynu


Po wprowadzeniu dokumentu można go zaksięgować. Księgowanie odbywa się w podobny sposób, jak księgowanie zwykłych dokumentów. Z tą jednak różnicą, że odpowiednie kwoty oraz pola są już wypełnione.

Dokument można zaksięgować bezpośrednio po jego wprowadzeniu. Nie trzeba jednak wtedy tego robić, można także zaksięgować dokument do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub do Ewidencji Przychodów otwierając okno podglądu dokumentu, który jest dostępny w zestawieniach dokumentów, faktur czy też paragonów. Przy użyciu tam znajdujących się filtrów można wybrać dokumenty nie zaksięgowane.

Księgując dokument WZ, KWZ, FA i KFA nie możemy zmieniać wartości poszczególnych stawek netto oraz podatku VAT. Możliwość taka jest jedynie dostępna przy księgowaniu dokumentów „PZ” oraz „KPZ”. W przypadku księgowania nie zafakturowanych dokumentów księgowana jest jedynie kwota netto.W jaki sposób można zautomatyzować księgowanie dokumentów magazynowych?


W celu zautomatyzowania dokumentów magazynowych należy w danych firmy zaznaczyć opcję automatycznego księgowania dokumentów magazynowych w zakładce „parametry modułu magazyn” oraz zdefiniować reguły automatycznego księgowania.W jaki sposób można wyeksportować dokumenty magazynowe do innego systemu?


Jeżeli na komputerze na którym prowadzimy sprzedaż oraz magazyn nie chcemy prowadzić księgowości należy w danych firmy wybrać odpowiedni sposób księgowania dokumentów magazynowych w zakładce „parametry modułu magazyn”.Jak można odznaczyć, że dokument nie jest zaksięgowany bądź zaznaczyć, iż jest zaksięgowany?


Jeżeli dokument został zaksięgowany z innej części programu, bądź dokument został wystornowany, bądź z jakiegokolwiek innego powodu chcesz zmienić stan zaksięgowania dokumentu, możesz to zrobić w oknie dokumentów magazynowych korzystając z przycisku służącego do zmiany stanu zaksięgowania.

Okno księgowania dokumentów magazynowych


W oknie księgowania dokumentów magazynowych znajdują się wszystkie dokumenty magazynowe, które podlegają księgowaniu, a do tej pory nie zostały jeszcze zaksięgowane. W oknie tym możemy księgować każdy z dokumentów oddzielnie, bądź zaksięgować wszystkie zaległe dokumenty według ustalonych w „Parametrach modułu magazyn” reguł automatycznego księgowania. W przypadku ustawienia eksportowania dokumentów magazynowych do księgowania do innego programu dokumenty te zostaną przygotowane do eksportowania.


Jak zarządzać oknem księgowania dokumentów magazynowych?
podgląd dokumentu

Opcja ta służy do wygenerowania raportu klasyfikacji ABC sprzedaży dla domyślnego magazynu. Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się okno w którym należy wprowadzić daty ograniczające dany okres.
księgowanie pojedynczego dokumentu

Funkcja ta służy do zaksięgowania pojedynczego dokumentu.
księgowanie wszystkich dokumentów

Dzięki tej opcji będziemy mogli zaksięgować od razu wszystkie nie zaksięgowane dokumentu magazynowe. Z funkcji tej można skorzystać jedynie w przypadku ustawienia reguł automatycznego księgowania w danych firmy.
zmiana stanu księgowania

Opcja ta zaznaczy wybrany dokument w ten sposób jakby został on już zaksięgowany. Program nie będzie przypominał więcej o księgowaniu tego dokumentu. Z opcji tej należy skorzystać jeżeli dokument został już zaksięgowany w ewidencjach księgowych.
wyszukaj dokument

Opcja ta służy do wyszukania dokumentu według jednego z dostępnych kryterium.