Naliczanie amortyzacji

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja naliczania amortyzacji?


Opcja ta służy do naliczenia amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych w danym miesiącu. Program podpowiada odpowiedni miesiąc, w którym powinna zostać naliczona amortyzacja.
W przypadku, gdy dla danego miesiąca była już naliczona amortyzacja, program wypisuje odpowiedni komunikat.
Opcja ta musi być wykonana jako ostatnia w opcji środków trwałych dotycząca danego miesiąca, ponieważ po jej
wykonaniu nie będzie można tworzyć jakichkolwiek dokumentów środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych w miesiącu naliczania amortyzacji. Program sam tworzy odpowiednie kopie bezpieczeństwa dla danych
dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz odpisów amortyzacyjnych i
wprowadzonych zmian do ewidencji środków trwałych przed naliczeniem odpisów amortyzacyjnych. Możliwe jest
powrócenie do ponownego naliczania amortyzacji tylko w przypadku dokonania przywrócenia wcześniej wykonanej
kopii bezpieczeństwa całego systemu lub w opcji wycofywanie naliczonych odpisów amortyzacyjnych.