Wycofywanie naliczonych miesiecznych odpisów amortyzacyjnych

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja wycofywania naliczonych miesięcznych odpisów amortyzacyjnych?Opcja ta służy do wycofywania naliczonych odpisów amortyzacyjnych w opcji
naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
Program podpowiada odpowiednie miesiące, dla których można przywrócić stan środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku, gdy nie można przywrócić – wycofać amortyzacji,
program wypisuje odpowiedni komunikat. Wykonanie wycofania naliczonej amortyzacji dla wybranego miesiąca
spowoduje przywrócenie stanu Środków trwałych z przed naliczonych odpisów amortyzacyjnych wybranego miesiąca
i usunie odpowiednie kopie bezpieczeństwa wykonane w opcji naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych dotyczące wybranego miesiąca i miesięcy następnych.