Podsumowanie obrotów kontrahentów

Powrót do strony głównej
Do czego służy raport podsumowania obrotów kontrahentów?


W tym zestawieniu podsumowane są obroty prowadzone w danym roku księgowym z wszystkimi kontrahentami. Zestawienie podsumowuje łączne obroty oddzielnie dla wszystkich typów dokumentów oraz dla wszystkich walut w których wystawiane były dokumenty.

Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowy raport obrotów z danym kontrahentem należy skorzystać z zestawienia obrotów towarami i wskazać w nim kontrahenta, dla którego chcemy utworzyć zestawienie.

Jak zarządzać oknem podsumowania obrotów kontrahentów?


ustawienie filtrów.

Dzięki zastosowaniu filtrów można wyświetlić jedynie wybraną część raportu podsumowania obrotów kontrahentów.


drukowanie zestawienia

Naciśnij jeśli chcesz wydrukować zestawienie podsumowania obrotów kontrahentów.