Przelewy i wpłaty do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych

Powrót do strony głównej
Do czego służy okno „Przelewów i wpłat do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych”?


Okno „Przelewy i wpłaty do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych” służy do zarządzania przelewami oraz wpłatami do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych. W opcji tej możemy wprowadzić nowy przelew, edytować już istniejący przelew, wydrukować go bądź usunąć.


Nowe wzory przelewów do ZUS


Od 1 kwietnia 2004 roku obowiązują nowe wzory formularzy przelewów do ZUS. Wszystkie przelewy tworzone w programie po 1 kwietnia 2004 będą mogły być wypełniane i drukowane zgodnie z nowym wzorem formularza. Przelewy utworzone do 1 kwietnia zachowają natomiast wzór według którego były wprowadzone.


Jak wprowadzać i poprawiać przelewy oraz wpłaty do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych?funkcja służąca do wprowadzenia nowego przelewu bądź wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Wprowadzając dane przelewy bądź wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy wypełnić następujące pola:


Data przelewu data nadania przelewu, bądź dokonania wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Typ należności w polu tym należy wybrać typ należności spośród trzech dostępnych opcji:


 • Ubezpieczenie społecznie
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FG i FGŚP)

Typ należności definiuje nam numer rachunku bankowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzaj w polu tym można wybrać spośród dwóch możliwych opcji: Przelew czy Wpłata.

Kwota w pole to należy wpisać kwotę przelewu bądź wpłaty.

Nr rachunku bankowego zleceniodawcy pole to należy wypełnić numerem rachunku bankowego płatnika wtedy i tylko wtedy gdy w polu rodzaju wybrało się wartość „Przelew”.

Nazwa skrócona lub nazwisko i imię płatnika pole to należy wypełnić nazwą skróconą płatnika lub imieniem i nazwiskiem płatnika. Pole to może zostać automatycznie wypełnione jeżeli skorzystamy z przycisku „PŁATNIK”. Użycie tego przycisku spowoduje także wypełnienie pola numeru rachunku bankowego płatnika oraz jego NIP-u. Korzystając z tego przycisku mamy możliwość wstawienia danych firmy lub dowolnego kontrahenta z listy kontrahentów lub jednego ze wspólników.

NIP płatnika w pole to należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej płatnika.

Typ identyfikatora uzupełniającego w polu tym należy wybrać identyfikator uzupełniający podatnika spośród następujących.


 • N – NUSP
 • R – Regon
 • P – PESEL
 • 1 – Dowód osobisty
 • 2 – Paszport

Identyfikator uzupełniający należy wprowadzić w to pole identyfikator uzupełniający podatnika odpowiednio według wybranego typu identyfikatora uzupełniającego.

Typ wpłaty z tego pola należy wybrać odpowiedni typ wpłaty spośród dostępnych następujących wariantów:


 • S – Składka za 1 m-c
 • M – Składka dłuższa niż m-c
 • U – Układ ratalny
 • T – Odroczenie terminu
 • D – Opłata dodatkowa
 • E – Egzekucja
 • A – dodatkowa opłata za błędy płatnika
 • B – dodatkowa opłata instytucji obsługującej

Rok deklaracji w tym polu należy wpisać rok deklaracji za którą dokonywany jest przelew bądź wpłata do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miesiąc deklaracji w tym polu należy podać miesiąc deklaracji za którą dokonywany jest przelew bądź wpłata do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Numer deklaracji w tym polu należy podać numer deklaracji za którą dokonywany jest przelew bądź wpłata do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Numer tytułu wykonawczego w tym polu należy podać numer tytułu wykonawczego w przypadku wyboru typu wpłaty E, A lub B deklaracji za którą dokonywany jest przelew bądź wpłata do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


poprawianie danych przelewu bądź wpłaty.

Opcja ta służy do edytowania pól przelewu bądź wpłaty dokonanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
klonowanie przelewu.

Jeżeli chcesz utworzyć przelew na podstawie wprowadzonego wcześniej przelewu, zmieniając jedynie niektóre elementy np. kwotę lub nie dokonując żadnych zmian powinieneś skorzystać z tej opcji która utworzy dla Ciebie identyczny przelew. Funkcja ta zaoszczędzi Twój czas i zmniejszy prawdopodobieństwo popełnienia błędu!
drukowanie zaznaczonego przelewu bądź wpłaty.

Opcja ta pozwala na wydrukowanie zaznaczonego przelewu bądź wpłaty. Wydruk można sporządzić w kilku wariantach:

 • Wydruk 2 przelewów do ZUS na 1 stronie.
 • Nadruk 2 przelewów do ZUS na 1 stronie.

Więcej informacji na temat drukowania przelewów można uzyskać w rozdziale poświęconym drukowaniu przelewów.
filtrowanie przelewów według zadanych kategorii.

Filtr można ustawić według poniższych kategorii:

 • Typ należności – w polu tym można wybrać jaką należność chcemy wyfiltrować.
 • Rodzaj – możemy w tym polu wybrać czy chcemy uzyskać informacje o samych przelewach, czy o wpłatach.
 • Kwota – w pole te należy wpisać odpowiednią wartość według której chcemy ustawić filtr. Filtr będzie uwzględniony według odpowiednio wybranego operatora matematycznego relacji.
 • Nr rachunku płatnika – pole to należy wypełnić numerem rachunku zleceniodawcy bądź jego fragmentem, który chcemy uwzględnić w filtrze.
 • Nazwa skrócona płatnika – pole to należy wypełnić nazwą skróconą płatnika bądź jej fragmentem, który chcemy uwzględnić w filtrze.
 • NIP płatnika – w pole to można wpisać NIP płatnika.
 • Identyfikator uzupełniający – w pole to można wpisać identyfikator uzupełniający płatnika.Usunięcie przelewu bądź wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z przycisku tego należy skorzystać w przypadku gdy chcemy usunąć przelew bądź wpłatę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy wybrać przelew bądź wpłatę, którą chcemy usunąć, a następnie nacisnąć przycisk
.