Przelewy i wpłaty

Powrót do strony głównej
Do czego służy okno „Przelewów i wpłat”?


Okno „Przelewy i Wpłaty” służy do zarządzania przelewami oraz wpłatami. W opcji tej możemy wprowadzić nowy przelew, edytować już istniejący przelew, wydrukować go bądź usunąć.


Jak wprowadzać i poprawiać przelewy oraz wpłaty?


funkcja służąca do wprowadzenia nowego Przelewu bądź Wpłaty.

Wprowadzając dane do przelewy bądź wpłaty należy wypełnić następujące pola:


Data przelewu data nadania przelewu, bądź dokonania wpłaty.

Nazwa odbiorcy nazwa odbiorcy. Pole to może zostać automatycznie wypełnione jeżeli skorzystamy z przycisku „ODBIORCA” i wybierzemy jedną z możliwości „Wstaw dane firmy” lub ” Wstaw dane kontrahenta” lub „Wstaw dane wspólnika”. Użycie tego przycisku spowoduje także wypełnienie pola numeru rachunku odbiorcy.

Nr rachunku odbiorcy numer rachunkowy odbiorcy.

Rodzaj w polu tym można wybrać spośród dwóch możliwych opcji: Przelew czy Wpłata.

Kwota w pole to należy wpisać kwotę przelewu bądź wpłaty.

Nr rachunku zleceniodawcy pole to należy wypełnić numerem rachunku bankowego zleceniodawcy wtedy i tylko wtedy, gdy w polu rodzaju wybrało się wartość „Przelew”.

Nazwa zleceniodawcy pole to należy wypełnić nazwą zleceniodawcy. Pole to może zostać automatycznie wypełnione jeżeli skorzystamy z przycisku „ZLECENIODAWCA” a następnie z „Wstaw dane firmy” lub „Wstaw dane kontrahenta” lub „Wstaw dane wspólnika”. Użycie tego przycisku spowoduje także wypełnienie pola numeru rachunku zleceniodawcy.

Tytułem w pole to można wpisać, jakim tytułem dokonano przelewu bądź wpłaty. Pole to nie jest jednak obligatoryjne.
poprawianie danych przelewu bądź wpłaty.

Opcja ta służy do edytowania pól przelewu bądź wpłaty.


klonowanie przelewu.

Jeżeli chcesz utworzyć przelew na podstawie wprowadzonego wcześniej przelewu, zmieniając jedynie niektóre elementy np. kwotę lub nie dokonując żadnych zmian powinieneś skorzystać z tej opcji która utworzy dla Ciebie identyczny przelew. Funkcja ta zaoszczędzi Twój czas i zmniejszy prawdopodobieństwo popełnienia błędu!


drukowanie zaznaczonego przelewu bądź wpłaty.

Opcja ta pozwala na wydrukowanie zaznaczonego przelewu bądź wpłaty. Wydruk można sporządzić w kilku wariantach:

 • Wydruk 4 przelewów na 2 stronach.
 • Wydruk 2 przelewów na 1 stronie.
 • Nadruk 4 przelewów na 1 stronie.
 • Nadruk 4 przelewów na 2 stronach.
 • Nadruk 2 przelewów na 1 stronie.

Więcej informacji na temat drukowania przelewów można uzyskać w rozdziale poświęconym drukowaniu przelewów.


filtrowanie przelewów według zadanych kategorii.

Filtr można ustawić według poniższych kategorii:

 • Nazwa odbiorcy – pole to należy wypełnić nazwą odbiorcy bądź jej fragmentem, który chcemy wyfiltrować.
 • Nr rachunku odbiorcy – pole to należy wypełnić numerem rachunku odbiorcy bądź jego fragmentem, który chcemy wyfiltrować.
 • Rodzaj – możemy w tym polu wybrać czy chcemy uzyskać informacje o samych przelewach, czy o wpłatach.
 • Kwota – w pole te należy wpisać odpowiednią wartość według której chcemy ustawić filtr. Filtr będzie uwzględniony według odpowiednio wybranego operatora matematycznego relacji.
 • Nr rachunku zleceniodawcy – pole to należy wypełnić numerem rachunku zleceniodawcy bądź jego fragmentem, który chcemy uwzględnić w filtrze.
 • Nazwa zleceniodawcy – pole to należy wypełnić nazwą zleceniodawcy bądź jej fragmentem, który chcemy uwzględnić w filtrze.
 • Tytułem – w pole to można wpisać fragment bądź cały tekst zawierający tytuł wpłaty.

Usunięcie przelewu bądź wpłaty.

Z przycisku tego należy skorzystać w przypadku gdy chcemy usunąć przelew bądź wpłatę. W tym celu należy wybrać przelew bądź wpłatę, którą chcemy usunąć, a następnie nacisnąć przycisk