Przesunięcia międzymagazynowe

Powrót do strony głównej
Do czego służą dokumenty przesunięć międzymagazynowych?


Dokumenty przesunięć między magazynowych służą do przemieszczenia towaru z jednego magazynu do drugiego. Dokumenty te (MM-, MM+) służą do zdjęcia bądź przyjęcia odpowiednich towarów na stan w odpowiednim magazynie. Dokumenty te są zbliżone do dokumentów odpowiednio RW i PW, różnią się natomiast ilością występowania tzn. że dokumenty przesunięć między magazynowych występują zawsze parami MM- i MM+. Dokumenty te nie muszę jednak istnieć w tym samym systemie.

Jak można zautomatyzować wprowadzanie dokumentów MM w programie Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”?


Oprócz możliwości ręcznego wprowadzania dokumentów MM+ oraz MM- w systemie dodana została możliwość automatycznego tworzenia takich dokumentów obejmująca takie opcje jak:

  • Tworzenie dokumentu MM+ na podstawie istniejącego dokumentu MM-.
  • Eksportowanie utworzonych dokumentów MM-.
  • Importowanie dokumentów MM-.

W systemach, w których zainstalowany jest program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”, dokument przesunięcia międzymagazynowego rozpoznać można po ikonie zielonej paczki.– Ikona Dokumentu Przesunięcia Międzymagazynowego

Jak poruszać się w oknie zestawienia dokumentów przesunięć międzymagazynowych?
utworzenie nowego dokumentu MM-.

Opcja ta służy do wprowadzenia nowego dokumentu magazynowego typu MM-. Wprowadzanie tego typu dokumentu jest analogiczne do wprowadzania innych dokumentów magazynowych.
edycja dokumentu MM.

Opcja ta służy do edytowania wprowadzonych już wcześniej dokumentów MM- oraz MM+. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż jeżeli wprowadzone zostaną dokumenty MM- oraz MM+ na tym samym komputerze edycja jednego z tych dokumentów nie spowoduje wprowadzenia zmian w drugim dokumencie. Zmiany te należy wykonać manualnie.
podgląd dokumentu MM.

Funkcja ta uruchamia podgląd dokumentu magazynowego.
utworzenie dokumentu MM+ na podstawie istniejącego dokumentu MM-.

Funkcja ta usprawnia wprowadzanie dokumentów MM+ na tym samym komputerze. W prosty sposób można bowiem po utworzeniu dokumentu MM- przenieść zdjęty towar do innego magazynu wskazując praktycznie tylko jedynie miejsce docelowe towaru (magazyn).
importowanie dokumentów MM-.

Jeżeli otrzymamy wyeksportowany dokument MM- możemy go automatycznie wprowadzić do wybranego magazynu importując jedynie dany plik.
eksportowanie utworzonych dokumentów MM-.

Jeżeli chcemy przenieść towar do innego systemu np. innej filii posługującej się również programem Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”, możemy eksportować dany dokument MM-, a następnie nagrać wyeksportowany plik na dyskietkę bądź inny nośnik pamięci masowej lub drogą elektroniczną przesłać dokument do innego komputera.
wydrukowanie zestawienia dokumentów przesunięć miedzy magazynowych.

Opcja ta służy do wydrukowania zestawienia dokumentów przesunięć międzymagazynowych według wskazanego filtru.
filtrowanie dokumentów przesunięć międzymagazynowych.

Przycisk ten otwiera okna w którym będziemy mogli zdefiniować filtr według którego pokazywane będą dokumenty.
wyszukiwanie dokumentów magazynowych.

Opcja ta pozwoli wyszukać kolejny dokument magazynowy według jednego z dostępnych możliwości.