VAT-27

Powrót do strony głównej
W jaki sposób poruszać się w oknie formularza VAT-27?


W tej części programu możemy o ile prowadzimy ewidencję sprzedaży dla potrzeb VAT (REJESTRY VAT) wydrukować formularz INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ VAT-27. Po wybraniu tej opcji na ekranie ukaże się nam wypełniony formularz VAT-27 dla aktualnego miesiąca księgowego lub dla aktualnego kwartału w zależności od wybranej metody rozliczenia VAT.

Wprowadzone zapisy do rejestrów innego niż 1 i typu transakcji innej niż:

  • Podatnikiem jest nabywca art 17 ust.1 pkt.7 lub 8 – dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.
  • Podatnikiem jest nabywca art 17 ust.1 pkt.7 lub 8 – dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca o którym mowa w art 17 ust1 pkt.7 .

nie są brane pod uwagę w momencie sporządzania informacji VAT-27

Program automatycznie określa na podstawie danych wprowadzonych w edycji Firmy czy wypełniany jest formularz VAT-27 miesięczny czy też kwartalny.

Do wyboru mamy sześć przycisków i dwie zakładki. Zakładki służą do zmiany stron formularza VAT-27.
pokaż formularz za miesiąc/kwartał

Opcja ta służy do poruszania się między formularzami z danych miesięcy lub kwartałów.drukuj formularz

Funkcja ta służy do wydrukowania formularza VAT-27.aktualizuj zawartość formularza

Opcja ta służy do aktualizacji danych zawartych w formularzu. Podając odpowiedni miesiąc lub kwartał otrzymamy formularz dotyczący wybranego miesiącalub kwartału.


wybranie odpowiedniego formularza lub załącznika z listy dostępnych.

Przycisk ten służy do szybkiego wybrania potrzebnego do wyświetlenia i wydrukowania formularza VAT-27 lub jednego z dodatkowych załączników VAT-27.E-deklaracje

Opcja ta służy do zapisania deklaracji w Zestawieniu E-deklaracji w celu późniejszego jej podpisania i wysłania droga elektroniczną.

Pojawi się ekran:


Tworzenie e-Deklaracji w programie Mała Księgowość

Należy wybrać:anulowanie zapisywania E-deklaracjidodanie deklaracji do zestawienia
Wyjście

Opcja ta służy do opuszczenie formularza VAT-27.


PO WYDRUKOWANIU SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ WPROWADZONYCH DANYCH
Czy jest możliwość zmiany daty wypełnienia formularza?


Data wypełnienia formularza jest zmieniana automatycznie podczas aktualizacji danych i ustawiana jest wtedy na podstawie daty systemowej. Można tę datę zmienić ręcznie edytując to pole.


Uwaga!

  • Opcja ta dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma jest w VAT.
  • Przed wypełnianiem formularza proszę zapoznać się szczegółowo z wszystkimi objaśnieniami.
  • Po wydrukowaniu sprawdź poprawność danych.