VAT – UE, VAT – UE/A, VAT – UE/B, VAT – UE/C

Powrót do strony głównej
W jaki sposób poruszać się w oknie formularza VAT – UE?


W tej części programu możemy o ile prowadzimy ewidencję sprzedaży dla potrzeb VAT (REJESTRY VAT) jako podatnicy VAT – UE dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy o VAT. Po wybraniu tej opcji na ekranie ukaże się nam formularz VAT – UE dla miesiąca lub kwartału aktywnego miesiąca księgowego.

Wprowadzone zapisy do rejestrów VAT inne niż księgowane jako transakcje wewnątrzwspólnotowe nie są brane pod uwagę w momencie sporządzania deklaracji VAT – UE.

Do wyboru mamy cztery przyciski i dwie zakładki. Zakładki służą do zmiany stron formularza VAT – UE, VAT – UE/A, VAT – UE/B lub VAT – UE/C.
pokaż dany formularz za wybrany miesiąc lub kwartał danego roku księgowego.

Opcja ta służy do poruszania się między formularzami z danych miesięcy lub kwartałów roku księgowego.aktualizuj zawartość formularza VAT – UE, VAT – UE/A, VAT – UE/B, VAT – UE/C w zależności od wybranego formularza-załącznika.

Opcja ta służy do aktualizacji danych zawartych w formularzu. Podając odpowiedni miesiąc lub kwartał otrzymamy formularz dotyczący wybranego miesiąca lub kwartału zaktualizowany danym zawartymi w odpowiednich rejestrach VAT.drukuj formularz

Funkcja ta służy do wydrukowania aktualnie wyświetlanego formularza VAT – UE lub jednego z wybranych załączników VAT – UE/A, VAT – UE/B, VAT – UE/C na drukarce systemowej.wybranie odpowiedniego formularza lub załącznika z listy dostępnych.

Przycisk ten służy do szybkiego wybrania potrzebnego do wyświetlenia i wydrukowania formularza VAT – UE lub jednego z załączników VAT – UE/A, VAT – UE/B, VAT – UE/C. Liczba tworzonych załączników przy dokonywana jest automatycznie przy aktualizacji formularza VAT – UE lub można „ręcznie” wprowadzić dowolną ilość załączników VAT – UE/A, VAT – UE/B, VAT – UE/C w poz.20,21,22 formularza VAT – UE.E-deklaracje

Opcja ta służy do zapisania deklaracji w Zestawieniu E-deklaracji w celu późniejszego jej podpisania i wysłania droga elektroniczną.


Pojawi się ekran:


Tworzenie e-Deklaracji w programie Mała Księgowość

Należy wybrać:anulowanie zapisywania E-deklaracjidodanie deklaracji do zestawienia
Wyjście

Opcja ta służy do opuszczenie formularza VAT-UE.


Jeśli zachodzi taka potrzeba to wszystkie dane formularza można dowolnie edytować.


PO WYDRUKOWANIU SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ WPROWADZONYCH DANYCH
Czy jest możliwość zmiany daty wypełnienia formularza?


Data wypełnienia formularza jest zmieniana automatycznie podczas aktualizacji danych i ustawiana jest wtedy na podstawie daty systemowej. Można tę datę zmienić ręcznie edytując to pole.


Uwaga!

  • Opcja ta dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma jest PODATNIKIEM UNIJNYM.
  • Przed wypełnianiem formularza proszę zapoznać się szczegółowo z wszystkimi objaśnieniami.
  • Po wydrukowaniu sprawdź poprawność danych.