Wysyłanie wystawionych faktur e-mailem

Powrót do strony głównej

Uwaga: W dalszej części faktura lub też rachunek będzie nazywana fakturą.


Okno wysyłania faktur podzielone jest na dwie części:

Część górna – w niej wyświetlane są nagłówki faktur (dokumentów).

Część dolna – w niej wyświetlana jest zawartość danego dokument.

Służy ono do wysłania e-mailem, na adres poczy określonej w danych kontrahenta dla którego została wystawiona dana faktura, faktury jak i do ich zbiorowego wysłania po wcześniejszym zaznaczeniu, które faktury mają zostać wysłane.

Opcja ta wymaga ustawienia konta e-mail zdefiniowanego w Opcje poczty

Dostępne są następujące przyciski, które są umieszczone w dolnej części okna:
zaznaczenie danej faktury do wydruku.


Pole to służy do dodawania faktury, która będzie wysłana.zaznaczenie lub odznaczenie


Pole to zaznaczenia odznaczenia wszystkich faktur, które będa wysyłane e-mailem.Podgląd faktury.

Po wybraniu tego przycisku można oglądnąć dane zawarte na fakturze jak i poszczególne jej pozycje.
zmień stan wysyłki.


Pole to służy do zmiany stanu wysłanej faktury dodawania faktury, która będzie wysłana. Możliwe stany wysyłki to:

  • puste pole nie wysłana
  • Do wysłania faktura przeznaczona do wysłania
  • Błąd faktura nie wysłana z powodu błędu
  • Wysłany faktura wysłana
  • Brak adresu Faktura nie wysłana z powodu braku adresy e-mail w danych kontrahentawyślij faktury (fakturę)

Możemy wysłać e-mailem zaznaczone faktury.
wyślij zaległe faktury (fakturę)

Możemy wysłać e-mailem zaległe faktury które nie zostały wcześniej wysłane.ustawienie filtrów niezbędnych do otrzymania odpowiednich danych

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość ustawienia filtrów wyświetlanych danych. Możemy ustawić następujące filtry:Symbol dokumentu zaznaczamy czy uwzględniamy wybrany symbol dokumentu i wybieramy z listy dany symbol.

Nr faktury zaznaczamy czy uwzględniamy numer faktury i podajemy jej numer.

TYP zaznaczamy czy uwzględniamy typ faktury i wybieramy dany typ faktury z listy dostępnych typów.

Kontrahent zaznaczamy czy uwzględniamy kontrahenta i podajemy lub wybieramy z listy nazwę skróconą kontrahenta.

Przedst.handlowy zaznaczamy czy uwzględniamy Przedstawiciela handlowego i podajemy lub wybieramy z listy przedstawiciela.

Data faktury – zakres dat, w których zostały wystawione faktury.

Wartość faktury – zaznaczamy czy uwzględniamy wartość faktury. Określamy czy wyświetlane faktury mają być większe, mniejsze czy też równe zadanej kwocie.
wyszukiwanie faktury.

Pole to służy do wyszukiwania faktury na podstawie numeru faktury lub nazwy kontrahenta.