Faktura marża

Powrót do strony głównej
Jak wprowadzić fakturę marża?


Aby wystawić fakturę MARŻA należy w pierwszej kolejności wprowadzić dokument WZ z wybrana opcją Faktura MARŻA. Dokument ten można wprowadzić w opcji wprowadzania dokumentów magazynowych. Po wprowadzeniu dokumentu WZ, należy do tego dokumentu wystawić fakturę („Zafakturować”). Wystawienie faktury podobne jest do wystawienia faktury do innych dokumentów np. WZ, KWZ. Numer faktury zostanie nadany automatycznie jako kolejny numer faktury.