Faktura w innej walucie

Powrót do strony głównej
Jak wprowadzić fakturę w innej walucie?


Fakturę w innej walucie można wprowadzić jedynie do dokumentu dostawy towarówWZ lub usług FA. Podczas wprowadzania dokumentu WZ lub faktury FA należy podać symbol waluty, bądź wybrać go z kartoteki walut. W pierwszym przypadku niezbędne będzie zdefiniowanie kursu według którego przeliczana będzie wartość dokumentu na złotówki. W drugim przypadku zaproponowana będzie wartość kursu podana w kartotece walut.
Od tej pory wszystkie ceny wprowadzane w dokumencie będą w określonej walucie. Wybierając towar z kartoteki cena towaru zostanie odpowiednio przeliczona według podanego kursu.


Księgowanie faktury w obcej walucie


Faktura księgowana jest w złotówkach po przeliczeniu według podanego kursu.


Podatek VAT


Kwota podatku VAT zawsze jest podawana w złotówkach.Raporty

Faktury i dokumenty sprzedaży w innej walucie w raportach będą przeliczane na złotówki według podanego kursu.