Lista płac

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja listy płac?


Opcja „Lista płac” służy do wydrukowania oraz zaksięgowania listy płac dla dowolnego miesiąca.

Aby wybrać miesiąc należy nacisnąć odpowiedni przycisk znajdujący się w górnej części okna. Wybierając odpowiedni przycisk otrzymujemy listę płac za dany miesiąc na podstawie danych wprowadzonych w pozycjach płac.

W oknie listy płac dostępne są następujące przyciski:

wydruk listy płac za wybrany miesiąc.

zestawienie płac dla danego miesiąca.

Funkcja ta służy do utworzenia zestawienia sum płac dla wybranego miesiąca (również narastająco). W zestawieniu tym dostępne mamy takie informacje jak rozliczenie łączne płac oraz kwoty odprowadzanych składek do ZUS.

księgowanie listy płac.

Funkcja ta służy do zaksięgowania kwoty wynagrodzeń do kol. 12 PKPiR (do kol. 13 PKPiR – stary wzór) oraz składek do ZUS do kol. 13 PKPiR ( do kol. 14 PKPiR – stary wzór). Program automatycznie wyszuka i użyje najlepiej pasujące konto księgowe, które posłuży do wykonania tej operacji.

wybór typu listy płac.

Funkcja ta służy do zmiany typu listy płac w danym miesiącu.

Typy list płac


W programie zdefiniować można wiele typów list płac. Każda wprowadzana do programu płaca musi zostać przypisana do jednego typu płacy. W ten sposób można podzielić płace na poszczególne grupy/typy. Poszczególne listy płac zdefiniowane przez typy list płac mogą być następnie oddzielnie drukowane oraz księgowane do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

W celu definiowania typów list płac służy okno „Typy list płac”. W oknie tym możemy wprowadzać, edytować oraz usuwać zbędne typy list płac.