Rozpoczęcie pracy z programem

Powrót do strony głównej
Jak rozpocząć pracę z programem?Po zakończeniu instalacji program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” zapyta się o dane firmy, wspólników, roku podatkowego (stawek podatku).

Wprowadzanie danych firmy opisane jest w opcji edycji danych firmy.

Wprowadzanie danych wspólników opisane jest w opcji edycji danych wspólników.

Wprowadzanie danych dotyczących roku podatkowego opisane jest w opcji zmiany skali podatkowej.

Jeśli chcesz zacząć pracować z programem od „środka” roku księgowego należy każdego miesiąca wprowadzić dokumenty zbiorcze podsumowujące dany miesiąc. W ten sposób można utrzymać płynność dokumentów księgowych firmy. Warto także jest skorzystać z opcji zmiany numeracji liczby porządkowej dokumentów, aby utrzymać spójność numeracji dokumentów.