Współpraca z innymi programami

Powrót do strony głównej
Współpraca z programem Kadry i płace „Rzeczpospolitej”Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” współpracuje z programem Kadry i Płace „Rzeczpospolitej”. Współpraca odbywa się poprzez eksportowanie poleceń księgowania z programu kadrowego i importowaniu ich w programie Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”. Importowanie dokumentów zostało szczegółowo opisane w opcji importowania dokumentów.


Współpraca z programem Kadry i płace Rzeczpospolitej


Eksportowanie dokumentów magazynowychIstnieje również możliwość eksportowania dokumentów magazynowych z programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej i importowania ich na innym komputerze z zainstalowanym programem Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”. Szczegóły dotyczące ustawienia programu oraz procedury eksportowania dokumentów magazynowych zostały opisane w części poświęconej eksportowania dokumentów magazynowych.


Eksportowanie dokumentów magazynowych

Podpowiedź:
Eksportowanie dokumentów magazynowych może być użyteczne w przypadku gdy firma posiada wiele filii rozmieszczonych po całym kraju, natomiast księgowość prowadzona jest w jednym miejscu. Skorzystanie z opcji eksportowania dokumentów magazynowych w znacznym stopniu usprawnia działanie firmy.


Eksportowanie i importowanie dokumentów przesunięć międzymagazynowychProgram Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” umożliwia również wymianę dokumentów przesunięć międzymagazynowych pomiędzy różnymi komputerami. Operacja taka może być pomocna w przypadku przesunięcia towaru z jednego magazynu do drugiego. Szczegóły dotyczące tworzenia, eksportowania oraz importowania dokumentów przesunięcia magazynowego zostały opisane w oknie przesunięć międzymagazynowych.


Eksportowanie dokumentów magazynowych

Podpowiedź:
Eksportowanie i importowanie przesunięć między magazynowych może być użyteczne w przypadku gdy firma posiada wiele filii rozmieszczonych po całym kraju oraz gdy filie przesyłają między swoimi magazynami towary.


Importowanie dokumentów magazynowych z innych systemówMożliwe jest także importowanie dokumentów magazynowych z innych systemów. Jeżeli firma nie korzysta z wbudowanego modułu magazynowego w program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”, a posiada inny system magazynowy może eksportować dokumenty magazynowe z programu magazynowego do programu Małej Księgowości „Rzeczpospolitej”.


Importowanie dokumentów magazynowych z innych systemów

Uwaga:
System magazynowe z którego eksportujemy dokumenty magazynowe musi eksportować dokumenty w określonym formacie. Szczegóły dotyczące formatu eksportowania zostały opisane w rozdziale poświęconym eksportowaniu dokumentów magazynowych.


Importowanie dokumentów księgowych z innych systemówMożliwe jest także importowanie dokumentów księgowych z innych systemów. Jeżeli w firmie używany jest inny system księgowy, płacowy etc… możliwe jest importowanie dokumentów i poleceń księgowych z innych systemów do Małej Księgowości „Rzeczpospolitej”.


Importowanie dokumentów księgowych z innych systemów

Uwaga:
Inne systemy z których eksportujemy dokumenty i polecenia muszą eksportować dokumenty w określonym formacie. Szczegóły dotyczące formatu eksportowania zostały opisane w rozdziale poświęconym importowaniu dokumentów.Eksportowanie dokumentów magazynowych do innych systemówProgram Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” może także być wykorzystywany jedynie w części magazynowej. Dokumenty do księgowania przesyłane byłyby do innego systemu księgowego. Procedura eksportowania dokumentów do innego systemu księgowego jest identyczna z procedurą eksportowania dokumentów magazynowych do innego programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”.


Eksportowanie dokumentów magazynowych do innych systemów

Uwaga:
Dokumenty magazynowe eksportowane są w specyficznym formacie który został szczegółowo opisany w rozdziale poświęconym eksportowaniu dokumentów magazynowych.
Eksportowanie dokumentów magazynowych do biura rachunkowegoMała Księgowość „Rzeczpospolitej” umożliwia także eksportowania dokumentów magazynowych do programu Biuro Rachunkowe „Rzeczpospolitej”. Zlecając prowadzenie księgowości do biura rachunkowego i prowadząc magazyn w własnym zakresie możemy dostarczać biuru rachunkowemu dokumenty magazynowe, które można zaimportować w programie.


Eksportowanie dokumentów magazynowych do innych systemów

Uwaga:
Dokumenty magazynowe eksportowane są w specyficznym formacie który został szczegółowo opisany w rozdziale poświęconym eksportowaniu dokumentów magazynowych.

Kompleksowa współpraca z innymi programamiNa poniższym diagramie przedstawiono kompleksową współpracę programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” z innymi programami.


Eksportowanie dokumentów magazynowych do innych systemów

Powyższy schemat przedstawia jedynie przykład wykorzystania możliwości współpracy programu z innymi programami oparty o opisane wcześniej możliwości eksportowania oraz importowania dokumentów.