Wystawianie paragonów

Powrót do strony głównej
Paragony – sprzedaż detaliczna


Paragony wystawia się tylko na podstawie dokumentów WZ.

Paragon jest zawsze płatny gotówką. Nie posiada on też terminu płatności oraz formy transportu, gdyż jest wystawiany bezpośrednio przy odbiorze towaru bądź świadczeniu usługi..

Przycisk wystawiania paragonu


Na podstawie dokumentu można wystawić paragon z różnych okien programu, np. przy wprowadzaniu dokumentu, przeglądaniu dokumentów czy też poprzez okno wystawiania paragonów. Odbywa się to poprzez wybranie przycisku .

Po wybraniu wspomnianego przycisku otworzy się okno paragonu. W oknie tym należy podać następujące dane: numer paragonu oraz datę jego wystawienia. W oknie znajduje się też pole, w które wpisana jest wartość paragonu. Pola tego nie można zmieniać. Wartość jest wartością dokumentu, na podstawie którego jest wystawiony paragon. Pozostałe pola są zablokowane.

Następnie wybieramy przycisk w celu zakończenia procesu wystawiania paragonu.


Wystawianie paragonów


By dostać się do okna wystawiania paragonów należy wybrać z Menu opcję Sprzedaż/Wystawianie paragonów. Otworzy się wtedy okno, w którego górnej części są wypisane wszystkie dokumenty, dla których należy wystawić paragon. Poniżej znajdują się poszczególne pozycje podświetlonego dokumentu. Listę pozycji dokumentu można wyłączyć wybierając przycisk z trzema trójkątami znajdujący się pomiędzy obiema listami. W celu przywrócenia listy należy ponownie wybrać ten przycisk.

Na dole znajdują się następujące przyciski:


podgląd informacji o dokumencie

Po wybraniu tego pola otworzy się okno, w którym dostępne są informacje dotyczące wybranego dokumentu. Jest to okno bardzo podobne do okna wprowadzania dokumentu. Jednakże nie można zmieniać żadnych danych dokumentu. Możliwe jest natomiast wystawienie paragonu oraz księgowanie dokumentu, jeśli wcześniej nie miało to miejsca. Z tego okna jest także możliwy wydruk dokumentu oraz paragonu powiązanego z tym dokumentem (jeśli oczywiście faktura lub paragon został wystawiony do tego dokumentu).

wystawianie paragonu

Pole to służy do wystawiania paragonu na podstawie danego dokumentu.

filtry listy dokumentów

Po wybraniu tego pola otworzy się okno, w którym będzie można wybrać interesujące filtry oraz ustalić wartości, według których będą one filtrować dokumenty podlegające paragonowi, na podstawie których nie został jeszcze wystawiony paragon. Można wybierać zarówno pojedyncze filtry, jak i ich kombinacje.


Rok – rok, w którym dokumenty zostały wystawione.

Kontrahent – kontrahent, z którym jest związany dokument. Na przykład dostawca lub klient.

Data dokumentu – zakres dat, w których został wystawiony dokument.


wyszukiwanie dokumentu

Pole to służy do wyszukiwania dokumentu na podstawie nazwy kontrahenta.Zestawienie paragonów

W celu przejrzenia wszystkich paragonów należy wybrać z Menu opcję Sprzedaż/Zestawienie paragonów. Otworzy się okno, w którego górnej części będzie znajdować się lista paragonów, a w dolnej liście będą widoczne pozycje paragonu, który został wybrany. Listę pozycji paragonu można wyłączyć wybierając przycisk z trzema trójkątami znajdujący się pomiędzy obiema listami. W celu przywrócenia listy należy ponownie wybrać ten przycisk.

W dolnej części okna znajdują się następujące przyciski:

podgląd informacji o dokumencie

Po wybraniu tego pola otworzy się okno, w którym dostępne są informacje dotyczące dokumentu, na którego podstawie został wystawiony wybrany paragon. Jest to okno bardzo podobne do okna wprowadzania dokumentu. Jednakże nie można zmieniać żadnych danych dokumentu. Możliwe jest natomiast księgowanie dokumentu, jeśli wcześniej nie miało to miejsca. Z tego okna jest także możliwy wydruk dokumentu oraz paragonu powiązanego z tym dokumentem.

księgowanie dokumentu

Pole to służy do księgowania danego dokumentu.

wydruk zestawienia paragonów

Po wybraniu tego pola zostanie wydrukowane zestawienie paragonów z wybranymi filtrami.

filtry zestawienia paragonów

Po wybraniu tego pola otworzy się okno, w którym będzie można wybrać interesujące filtry oraz ustalić wartości, według których będą one filtrować. Można wybierać zarówno pojedyncze filtry, jak i ich kombinacje.


Numer paragonu – zostaną wybrane te paragonu, których numer będzie zawierał wpisaną w to pole wartość.

Kontrahent – kontrahent, z którym jest związany paragon.

Data paragonu – zakres dat, w których został wystawiony paragon.

Wartość faktury – przy pomocy dwóch pól można określić przedział wartości paragonów, które mają zostać wybrane.


wyszukiwanie paragonu

Pole to służy do wyszukiwania dokumentu na podstawie numeru paragonu lub nazwy kontrahenta.

zamknięcie okna

Pole to służy do zamykania okna zestawienia paragonów.