Formularze Podatkowe

Powrót do strony głównej
Ogólnie o formularzach podatkowych


Ta opcja programu służy do wypełniania formularzy podatkowych typu VAT-7, VAT-7/K, VAT-7/D, VAT-12, VAT – UE, VAT – UEK, oraz PIT-5, PIT-5/L.

Przed wypełnianiem formularza proszę zapoznać się szczegółowo z wszystkimi objaśnieniami.

Przy wypełnianiu formularzy występuje kilka rodzajów pól dzielących się ze względu na treść jak i na możliwości edycji. Ze względu na możliwości edycji pola można podzielić na następujące:


Edytowalne Oznaczone zieloną ramką, są to pola, które można wypełniać.

Nieedytowalne Oznaczone czerwoną ramką, są to pola, których nie można wypełnić w sposób bezpośredni. Ich wartości są przypisywane z góry, bądź poprzez aktualizacje lub wyliczane według zapisów znajdujących się w formularzach.

Sumatory Oznaczone kolorem niebieskim, są to pola, do których po wejściu otwierają się sumatory. Sumator jest mniejszym formularzem, który sumuje kwoty z poprzednich miesięcy i przechowuje inne dane niezbędne do wypełnienia formularza oraz notatki podręczne. Można edytować jedynie informacje z danego miesiąca. Wartości są odpowiednio przepisywane do formularza bądź sumowane i wpisywany jest wynik.


Posługując się klawiszem TAB, SHIFT + TAB lub strzałek możemy poruszać się po polach formularza.Czy można wydrukować formularze podatkowe na oryginalnych drukach?


Istnieją dwie możliwości wydruku formularzy podatkowych. Wyboru tego dokonuje się tuż przed dokonaniem wydruku

  • Drukowanie formularzy podatkowych na czystych kartkach papieru. Formularze drukowane są w całości. Do sporządzenia tego wydruku potrzebny jest tylko czysty papier formatu A4.
  • Drukowanie formularzy podatkowych na oryginalnych drukach. Drukowane są tylko dane, które należy wpisać do formularza. Aby wydrukować formularz w tym trybie niezbędne są oryginalne druki formularzy podatkowych. Należy pamiętać iż powinno się używać najnowszych dostępnych druków formularzy podatkowych. Drukowanie w tym trybie zmniejsza czas wydruku oraz ilość zużytego atramentu bądź tonera drukarki. Drukując w tym trybie koniecznie sprawdź kolejność drukowanych stron oraz cały wydruk po zakończeniu drukowania. Aby drukować na oryginalnych drukach zapoznaj się także s rozdziałem poświęconym kalibracji wydruku.


Jak można utworzyć przelew do Urzędu Skarbowego?


W celu automatycznego utworzenia przelewu do Urzędu Skarbowego na podstawie utworzonego formularza podatkowego można skorzystać z przycisku PRZELEW, dzięki któremu otworzy się okno wprowadzania nowego przelewu, bądź wpłaty do Urzędu Skarbowego, który dodatkowo zostanie wypełniony odpowiednimi danymi.