Zamówienia

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja zamówień?


Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” umożliwia wprowadzenie zamówień od kontrahentów, zarówno odbiorców jak i dostawców, na poszczególne asortymenty magazynowe. Wprowadzając zamówienie od odbiorcy do systemu możemy zarezerwować towar dla konkretnego kontrahenta. W ten sposób gdy tylko towar pojawi się w magazynie, możemy mieć pewność, iż nie zostanie on wydany innym kontrahentom. Możemy także wprowadzić do systemu zaliczki wpłacone przez kontrahenta dla tego zamówienia.


W programie stosowane są następujące symbole do oznaczenia zamówień:

  • ZO – Zamówienie od odbiorcy
  • ZD – Zamówienie do dostawcy

Jak wprowadzać zamówienia?


Wprowadzanie zamówień do systemu odbywa się analogicznie jak wprowadzanie dokumentów magazynowych. Wprowadzając zamówienie należy wybrać numer dokumentu zamówienia, kontrahenta dla którego zamówienie ma zostać zrealizowane oraz podać termin realizacji zamówienia. Następnie należy podobnie jak to jest w oknie wprowadzania dokumentów magazynowych wybrać pozycję zamówienia. Na zamówieniu mogą znajdować się zarówno towary, jak i usługi.


Proces rezerwacji zamówieńOprócz wprowadzenia dokumentu zamówienia, można dodatkowo zarezerwować towary znajdujące się na zamówieniu. Aby to zrobić należy w oknie zestawienie zamówień nacisnąć przycisk
. Wykonanie tej operacji spowoduje zarezerwowanie odpowiednich ilości towaru. Towar zarezerwowany nie może zostać pobrany w oknie „Wprowadzanie dokumentów magazynowych”. Dla przykładu jeżeli zarezerwujemy 4 j.m. wybranego towaru, a na stanie magazynowych znajdują się obecnie tylko 2 j.m. tego towaru nie będzie można sprzedać tego towaru. Jeżeli natomiast w magazynie będzie znajdować się 8 j.m. towaru, to będzie można sprzedaż maksymalnie 4 j.m. towaru.


W każdej chwili można odrezerwować towar klikając na przycisk

w zestawienie zamówień. Spowoduje to automatycznie usunięcie zarezerwowanych towarów. Usunięcie dokumentu zamówienia w zestawienie zamówień, także spowoduje usunięcie rezerw towarów. Nie można przy wprowadzaniu dokumentu usunąć go jeśli towary zostały zarezerwowane, nie można też edytować wprowadzonej pozycji dokumentu.Proces realizacji zamówień


Zamówienie może być zrealizowane w wyniku czego utworzony zostanie dokument WZ dla zamówienia ZO, oraz PZ dla zamówiena ZD, na podstawie dokumentu zamówienia. Realizację zamówienia wykonuje się poprzez naciśnięcie przycisku
. Zamówienie może być zrealizowane wtedy i tylko wtedy gdy w magazynie będzie znajdować się odpowiednia ilość towaru. W przeciwnym wypadku użytkownik zostanie powiadomiony o niemożności zrealizowania zamówienia.

Realizować można zarówno zamówienia, które wcześniej zostały zarezerwowane, jak i te które nie zostały zarezerwowane.

Zamówienia, które nie zostaną zrealizowane w terminie zostaną podświetlone na czerwono w zestawienie zamówień.

W trakcie realizacji zamówienia można wybrać typ dokumentu, który chce się utworzyć do tworzonego dokumentu WZ/PZ:

  • faktura
  • faktura wewnętrzna
  • faktura marża
  • faktura komis
  • paragon

Dodatkowo można określić datę utworzenia dokumentu oraz dla zamówień ZO w walutach obcych skorygować kurs wymiany waluty.


W dokumencie takim będą także wyszczególnione zaliczki jakie zostały wprowadzone dla tego zamówienia.Jak można usunąć dokument zamówienia?

Dokument zamówienia można usunąć w zestawienie zamówień. Każdy dokument zamówienia, bez względu na to czy jest tylko wprowadzony czy zarezerwowany czy zrealizowany można usunąć z systemu korzystając z przycisku .


Proces przyjmowania i rejestracji zaliczek do zamówienia


Można dodatkowo wprowadzić zaliczkę lub zaliczki do danego zamówienia. Aby to zrobić należy w oknie „Zestawienie zamówień” nacisnąć przycisk
. Wykonanie tej operacji przenosi nas do wprowadzania zaliczek.