Zestawienie zamówień

Powrót do strony głównej
Wiadomości ogólne


Zestawienie to umożliwia zarówno wprowadzanie , edycję, operacje na zamówieniach, filtrowanie zamówień, eksportowanie zestawienia zamówień klientów.dodawanie nowego zamówienia


Po wybraniu tego pola otworzy się okno
wprowadzania nowego zamówienia.podgląd danego zamówienia


Po wybraniu tego przycisku otworzy się okno podglądu zamówienia w którym można wprowadzić:
edycja danego zamówienia


Po wybraniu tego przycisku otworzy się okno
edycji zamówienia.zapotrzebowanie dla zamówienia


Po naciśnięciu tego przycisku przygotowany zostanie
arkusz zapotrzebowania. dla zamówienia.


rezerwowanie towarów

Wykonanie tej operacji spowoduje zarezerwowanie odpowiednich ilości towaru. Towar zarezerwowany nie może zostać pobrany w oknie „Wprowadzanie dokumentów magazynowych”. Dla przykładu jeżeli zarezerwujemy 4 j.m. wybranego towaru, a na stanie magazynowych znajdują się obecnie tylko 2 j.m. tego towaru nie będzie można sprzedać tego towaru. Jeżeli natomiast w magazynie będzie znajdować się 8 j.m. towaru, to będzie można sprzedaż maksymalnie 4 j.m. towaru.odrezerwowanie towaru

Wykonanie tej operacji spowoduje automatycznie usunięcie zarezerwowanych towarów. Usunięcie dokumentu zamówienia w zestawienie zamówień, także spowoduje usunięcie rezerw towarów.realizacja zamówienia

Zamówienie może być zrealizowane wtedy i tylko wtedy gdy w magazynie będzie znajdować się odpowiednia ilość towaru. W przeciwnym wypadku użytkownik zostanie powiadomiony o niemożności zrealizowania zamówienia. Realizować można zarówno zamówienia, który wcześniej zostały zarezerwowane, jak i te które nie zostały zarezerwowane. Zamówienia, które nie zostaną zrealizowane w terminie zostaną podświetlone na czerwono w zestawienie zamówień.


W trakcie realizacji zamówienia można wybrać typ dokumentu, który chce się utworzyć do tworzonego dokumentu WZ:

 • faktura
 • faktura wewnętrzna
 • faktura marża
 • faktura komis
 • paragon

W dokumencie takim będą także wyszczególnione zaliczki jakie zostały wprowadzone dla tego zamówienia.zmień stan zamówienia

Zmiana stanu zrealizowania zamówienia. W przypadku zamówień, dla których został zarezerwowany towar należy w pierwszej kolejności wykonać anulowanie rezerwacji towaru.


drukowanie zestawienie zamówień

Po wybraniu tego pola dokonany zostanie wydruk zestawienia wszystkich zamówień.


filtrowanie zamówień

Po wybraniu tego pola jest możliwość ustawienia odpowiednich filtrów zestawienia zamówień takich jak:


 • Symbol:

  • ZD – Zamówienie do dostawcy
  • ZO – Zamówienie od odbiorcy
 • Kontrahent

 • Zamówienie:

  • zrealizowane
  • niezrealizowane
 • Data zamówienia od, do
 • Termin realizacji od, do


usuwanie zamówienia

Po wybraniu tego pola zostanie usunięte dane zamówienie z systemu.