Rozpoczecie pracy z modułem „Magazyn”

Powrót do strony głównej
Do czego służy moduł „Magazyn”?


Moduł magazynowy pozwala prowadzić ewidencję towarów oraz usług w oparciu o dokumenty magazynowe, takie jak BO, PW, RW, PZ i WZ oraz wprowadzanie korekt do dokumentów WZ oraz PZ. Moduł „Magazyn” zezwala na prowadzenie dowolnej ilości magazynów. Dzięki temu modułowi można wystawiać także faktury, rachunki, paragony, paragony fiskalne przy wykorzystaniu drukarek fiskalnych oraz kontrolować rozliczenie finansowe faktur. W module „Magazyn” możemy także wprowadzić nowe zamówienie od kontrahenta, rozliczyć produkcję bądź wykonać kompletację. Moduł „Magazyn” pozwoli nam także kontrolować stany magazynowe według cen rzeczywistych oraz ważonych, ponadto moduł ten pomocny będzie w trakcie dokonywania remanentu-inwentaryzacji oraz innych czynności związanych z prowadzeniem magazynu.W celu prowadzenia ewidencji obrotu towarami i usługami, wystawia się dokumenty PW i RW (dla obrotu wewnętrznego) lub PZ i WZ (dla obrotu zewnętrznego). Dla dokumentów PZ i WZ można dokonać korekty ilości, ceny, stawki podatku VAT. W tym celu należy wprowadzić dokumenty korygujące (odpowiednio KPZ, KWZ).

Program „Mała Księgowość Rzeczpospolitej” zezwala także na wprowadzanie innych typów dokumentów magazynowych.


Dokumenty zewnętrzne wraz z korektami mogą podlegać fakturowaniu (faktura) bądź też paragonowi (wystawienie paragonu – sprzedaż detaliczna). Przy czym zapłata za fakturę, rachunek, paragon może być realizowana w trakcie wystawiania faktury lub w zestawieniu zapłat faktur. Aktualizacja zapłat i przeglądanie faktur pod katem zapłat za faktury dostępne jest w zestawieniu zapłat faktur.


Dokumenty mogą także podlegać automatycznemu księgowaniu. Dokumenty przechodzą wtedy do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub do Ewidencji Przychodów. W przypadku gdy Firma jest w VAT przechodzą automatycznie do rejestrów VAT.


Moduł magazynowy wykorzystuje bazę kontrahentów programu dostępną w module Magazyn w momencie wprowadzania dokumentów. Baza ta jest także dostępna poprzez wybranie z Menu opcję Magazyn/Kartoteki/Kontrahenci. W kartotekach magazynu zapisane są także informacje o jednostkach miary, formach zapłaty oraz transportu.

Jak rozpocząć pracę z Modułem magazynowym?


Pierwszą czynnością powinno być przeglądnięcie podstawowych parametrów modułu Magazyn i dopasowanie ich do własnych potrzeb. Można tego dokonać w oknie edycji firmy. Następnym krokiem powinno być wprowadzenie jednostek miary, form płatności i transportu oraz towarów wraz z opisami. Czynności te można także wykonywać podczas wprowadzania dokumentów magazynowych.

Drugą czynnością jest ewentualne wprowadzenie Bilansu Otwarcia wprowadzając dokument BO. Należy wprowadzić tam wszystkie towary wraz z ich stanami jakie są w magazynie. Czynność tę należy wykonać w przypadku, gdy do tej pory prowadziliśmy taką ewidencję przy pomocy innego programu lub gdy prowadziliśmy kartotekę tradycyjną „Ręczną”.

Od tej chwili można wprowadzać już pozostałe dokumenty, księgować je oraz wystawiać faktury bądź paragony.