Drukowanie

Powrót do strony głównej
Jak dostosowywać wydruk programu do własnych potrzeb?Okno drukowania jest jednakowe dla wszystkich wydruków w programie.

Po lewej stronie znajduje się lista drukarek, przy pomocy których można drukować. Zmiana drukarki powoduje przypisanie jej takich ustawień, jakie są ustawione w systemie operacyjnym.

Pole Drukuj datę daje możliwość drukowania lub nie daty na drukowanym dokumencie. Aby nie drukować daty należy zostawić to pole odznaczone.

Pole Początkowa strona daje możliwość drukowania stron zaczynających się od podanego numeru.

Pole Liczba kopii daje możliwość drukowania dowolnej ilości kopii danego wydruku.

Poniżej znajduje się wybór stron przeznaczonych do druku. Zaznaczenie pola Wszystkie powoduje wydruk wszystkich stron przeznaczonych do druku. Odznaczenie umożliwia dostęp do następnych opcji. Istnieje możliwość wydrukowania odpowiednich stron. Kolejne zakresy, bądź też strony oddzielane są przecinkami. Zakres określa para liczb połączona znakiem minus „-„. Jeśli pole to nie jest wypełnione, to drukowane są wszystkie strony. Spośród wybranych stron (bądź też wszystkich) można wybrać czy chcemy wydrukować strony parzyste, nieparzyste czy też (jeśli zaznaczone są obie opcje) wszystkie.

Po prawej stronie znajduje się pole z oznaczoną orientacją papieru, którą można zmienić przy pomocy przycisku Zmień.

Po prawej stronie na górze znajdują się pola służące do ustawień marginesów.


Zaznaczenie pola Dwie strony powoduje, że wydruk jest dzielony na dwie kartki. Opcja ta ma wpływ na wydruki, których podstawowym ustawieniem jest orientacja pozioma ( tylko do wydruku Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Rejestrów VAT).


Pole Zacieniowanie określa, czy podczas wydruku mogą być wykorzystane kolory – ewentualnie odcienie szarości. Uwaga! W przypadku drukarek igłowych zalecamy wyłączenie tej opcji, ponieważ wydruk może być nieczytelny.


Pole Monochromatyczny określa, czy podczas wydruku kolory mają być zastąpione odcieniami szarości. Drukowanie w kolorach szarości w większości przypadków przyspiesza wydruk, oraz oszczędza kolorowy tusz (w przypadku drukarek atramentowych).


Przycisk Ustawienia udostępnia menu konfiguracyjne drukarki.


Drukuj Mała Księgowość rozpoczyna drukowanie.

DrukujDoPDF Mała Księgowość rozpoczyna drukowanie do pliku pdf.

Podglad Mała Księgowość otwiera okno podglądu wydruku.

Anuluj Mała Księgowość oznacza rezygnację z drukowania.


Jak można zwiększyć czcionkę wydruku?Rozmiaru czcionki wydruku nie można bezpośrednio zmienić. Dla zwiększenia czytelności wydruku można zmienić orientację wydruku na poziomą. Można także skorzystać z opcji drukowania na dwóch stronach.