Tłumaczenie

Powrót do strony głównej
Dynamiczny system tłumaczenia


Dynamiczny system tłumaczenia fraz powstał w celu możliwości przetłumaczenia poszczególnych modułów programu. System tłumaczenia składa się z różnych słowników np. „Faktura” używanego do tłumaczenia wydruku faktur. Każdy słownik składa się z zbioru fraz, które używane są w danym module. Każdy słownik może zostać przetłumaczony na dowolną liczbę języków, które można zdefiniować w kartotece języków.
Frazy do słownika mogą być dodawane w sposób ręczny lub w sposób dynamiczny. Dynamiczne frazy dodawane są w chwili gdy program nie odnajdzie tłumaczenia frazy z danego słownika w danym języku.
Język który ma zostać użyty w celu tłumaczenia fraz może zostać zmieniony za pomocą opcji „Zmień język” dostępnej w menu „Tłumaczenie”.


Jak rozpocząć tłumaczenie?


Tłumaczenie fraz należy rozpocząć od dodania języka do kartoteki. Następnie w celu dynamicznego dodania fraz do tłumaczenia, należy skorzystać kilkakrotnie z opcji, którą chcemy przetłumaczyć np. drukowania faktury z różnymi opcjami. Następnie frazy, które napotkał program i dynamicznie dodał do słownika program zostaną umieszczone w oknie tłumaczenia fraz w którym należy przetłumaczyć wszystkie frazy które się pojawiły w słowniku. Ostatnią czynnością jest zmiana języka w opcji „Zmień język” dostępnej w menu „Tłumaczenie”.


Jak posługiwać się oknem kartoteki języków?
dodanie nowego języka.

Opcja ta umożliwia dodanie nowego języka do kartoteki języków.
Dane dotyczące ustawień języka przechowywane są w katalogu „Rdzen/MK/Tlumaczenie/<nazwa języka>.ini”usunięcie języka


Funkcje ta służy do trwałego usunięcia języka oraz wszystkich związanych z nim wprowadzonych słowników.


Jak posługiwać się oknem tłumaczenia fraz?
dodanie nowej frazy do słownika.


Dzięki tej opcji możemy dodać dowolną frazę do słownika. Fraza ta będzie uwzględniona jedynie w wybranym języku.
tłumaczenie frazy.


Funkcje ta służy do wprowadzenia tłumaczenia frazy na wybrany język.
usuń frazę.


Funkcja ta służy do usunięcia wprowadzonej frazy. Fraz które zostały dodane do słownika w sposób dynamiczny nie można usunąć tą funkcją, usunięte zostanie natomiast znaczenie frazy.
zmiana języka.


Przycisk ten służy do zmiany języka na który będzie dokonywane tłumaczenie słownika. Funkcja ta nie służy do zmiany języka stosowanego w tłumaczeniu poszczególnych fraz w programie.
zmiana słownika.


Funkcja ta służy do zmiany rodzaju tłumaczonego słownika.