Uaktualnienia serwera

Powrót do strony głównej
UaktualnieniaZarówno serwer jak wszystkie programy Małej Księgowości „Rzeczpospolitej” które łączą się z serwerem muszą być tej samej wersji. W celu ułatwienia zarządzania uaktualnieniami dodano do programu zarządzającym serwerem pobierania i zarządzania uaktualnieniami.


W oknie „Uaktualnienia programu” dostępnym w menu „Narzędzia/Uaktualnienia” dostępna jest lista wszystkich uaktualnień pobranych na serwerze.

W oknie tym można pobrać najnowsze uaktualnienie lub usunąć już pobrane pliki uaktualnień.

Uaktualnienia zainstalowane na serwerze muszą znajdować się w katalogu „Uaktualnienie” względem katalogu w którym zainstalowany jest program.

Uaktualnienia programów klienckichUaktualnianie programów klienckich możliwe jest jedynie przed zalogowaniem się do serwera. Jeżeli podczas próby logowania się program stwierdzi, iż wersja na serwerze różni się od aktualnie posiadanej wersji to spróbuje pobrać uaktualnienie z katalogu serwera. Serwer musi być uruchomiony w celu dokonania uaktualnienia na stacji roboczej.Pierwszy start programu Mała Księgowość