Kalibracja wydruku

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja kalibracji nadruku?


Opcja ta służy do ustawienia pozycji, w której będzie dokonywany nadruk na oryginalnych formularzach podatkowych PIT-5, PIT-5/L oraz VAT-7, VAT-7/K. W opcji tej mamy także możliwość ustawienia parametrów drukarki.


Jak kalibrować wydruk?


Aby dokonać kalibracji wydruku należy włożyć czysty arkusz oryginalnego formularza podatkowego do pojemnika drukarki, a następnie przycisnąć przycisk oznaczony etykietą „Kalibruj”. Na formularzu w lewym górnym rogu wydrukowany zostanie znak „+”. Następnie należy wpisać takie wartości w pola przesunięcia wydruku poziomego oraz pionowego, aby środek znaku „+” pokrywał się końcem grubej górnej linii nad formularzem podatkowym.


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Na rysunku przedstawiono prawidłową kalibrację na przykładzie formularza PIT-5 (strona pierwsza). Proszę zwrócić uwagę na umiejscowienie czerwonego znaku „+” na wydruku.