Ewidencja najmu, podnajmu, dzierżawy

Powrót do strony głównej
Okno ewidencji najmu, podnajmu, dzierżawyEwidencja najmu, podnajmu, dzierżawy służy do prowadzenia ewidencji kosztów oraz przychodów związanych z tymi czynnościami. W oknie ewidencji najmu, podnajmu i dzierżawy mamy możliwość oglądnięcia oraz wydrukowania ewidencji na dany miesiąc. W oknie tym mamy także możliwość podsumowania poszczególnych miesięcy oraz podsumowania ewidencji w danym roku księgowym.

Wszystkie zaewidencjonowane dokumenty zostaną uwzględnione w rubryce M formularza PIT-5. Po wprowadzeniu dokumentów niezbędna jest jednakże aktualizacja danego miesiąca w formularzu PIT-5.Jak wprowadzać dokumenty do ewidencji najmu, podnajmu, dzierżawy?


Wprowadzanie dokumentów do ewidencji najmu, podnajmu, dzierżawy odbywa się w oknie wprowadzania dokumentów księgowych. Wprowadzając dokument najmu należy wprowadzać go przy użyciu odpowiednio zdefiniowanego konta księgowego – szablonu księgowania uwzględniającego najem, podnajem, dzierżawę.

Jak zarządzać ewidencją najmu, podnajmu, dzierżawy?


W oknie ewidencji najmu, podnajmu, dzierżawy mamy możliwość przeglądania dokumentów wprowadzonych w poszczególnych miesiącach księgowych. Jeżeli chcemy zobaczyć ewidencję najmu, podnajmu i dzierżawy na inny miesiąc należy nacisnąć odpowiedni przycisk znajdujący się w górnej części okna. przyciski te są zaetykietowane odpowiednimi nazwami miesięcy.
podgląd zawartości dokumentu znajdującego się w ewidencji najmu, podnajmu, dzierżawy.

Opcja ta służy do podglądnięcia aktualnie wybranego dokumentu. Podgląd dokumentu zawierać będzie wszystkie szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.
wydruk ewidencji najmu, podnajmu, dzierżawy.

Funkcja ta służy do wydrukowania ewidencji najmu, podnajmu, dzierżawy dla wybranego miesiąca.
zestawienie sum miesięcznych i rocznych.

Opcja ta generuje zestawienie sum miesięcznych i rocznych dla ewidencji najmu, podnajmu, dzierżawy. Zestawienie obejmuje następujące tabele:


Sumy poszczególnych miesięcy jest to tabela zawierająca zestawienie miesięcznych sum przychodów oraz kosztów, których źródłem jest najem, podnajem, dzierżawa. W tabeli tej znajduje się także kolumna „Dochód” będąca różnicą pomiędzy przychodem, a kosztem.

Sumy narastająco poszczególnych miesięcy tabela ta zawiera zestawienie miesięcznych sum przychodów oraz kosztów tak samo jak tabela „Dochód poszczególnych miesięcy”. Tabela ta zawiera jednakże sumy obliczane w sposób narastający.
Wybór ewidencji, dla której mają być pokazywane zapisy.

Wybór ewidencji możliwy jest po wcześniejszym ustawieniu możliwości prowadzenia wielu ewidencji w danych firmy opisanych w dziale Dane Firmy.Wprowadzanie ewidencji opisane są w dziale Ewidencje.

Jak można usunąć dokument z ewidencji najmu, podnajmu, dzierżawy?


W celu usunięcia pozycji z najmu, podnajmu, dzierżawy można skorzystać z funkcji storno, dzięki której to można logicznie usunąć pozycję z ewidencji najmu, podnajmu, dzierżawy. Można także usunąć fizycznie wybrany dokument korzystając z funkcji usuń


Uwaga! Opcja ewidencji najmu, podnajmu, dzierżawy dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma rozlicza się według Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.