Numer Identyfikacji Podatkowej

Powrót do strony głównej




Współpraca z programem Kadry i płace „Rzeczpospolitej”



Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” został przystosowany do standardu europejskiego numeru NIP tzw. VAT UE. W programie wprowadzając numer NIP należy wybrać kod państwa odpowiedni dla przedsiębiorcy.


Weryfikacja numeru NIP



Jeżeli chcemy zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru NIP możemy to zrobić w programie naciskając przycisk znajdujący się z prawej strony pola do którego wpisywany jest numer NIP. Dokładniejszej weryfikacji numeru NIP można także dokonać na stronach internetowych Komisji Europejskiej.


Tabela formatów NIP



W programie obecnie można wprowadzić numery NIP obowiązujące w 27 państwach UE:


Tabela formatów NIP


Legenda:

9 – cyfra

X – litera lub znak


Jak wprowadzić inny numer NIP?



Aby wprowadzić inny numer NIP należy wybrać w polu kodu państwa puste pole. W tym przypadku kod państwa nie będzie używany. Nie będzie także możliwa weryfikacja poprawności wprowadzonego numeru NIP.