Numer Identyfikacji Podatkowej

Powrót do strony głównej
Współpraca z programem Kadry i płace „Rzeczpospolitej”Program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” został przystosowany do standardu europejskiego numeru NIP tzw. VAT UE. W programie wprowadzając numer NIP należy wybrać kod państwa odpowiedni dla przedsiębiorcy.


Weryfikacja numeru NIPJeżeli chcemy zweryfikować poprawność wprowadzonego numeru NIP możemy to zrobić w programie naciskając przycisk znajdujący się z prawej strony pola do którego wpisywany jest numer NIP. Dokładniejszej weryfikacji numeru NIP można także dokonać na stronach internetowych Komisji Europejskiej.


Tabela formatów NIPW programie obecnie można wprowadzić numery NIP obowiązujące w 27 państwach UE:


Tabela formatów NIP


Legenda:

9 – cyfra

X – litera lub znak


Jak wprowadzić inny numer NIP?Aby wprowadzić inny numer NIP należy wybrać w polu kodu państwa puste pole. W tym przypadku kod państwa nie będzie używany. Nie będzie także możliwa weryfikacja poprawności wprowadzonego numeru NIP.